Intensiv start på året – men också många gripanden

De senaste veckorna har det skett en rad grova brott i Stockholms län. I flera fall finns det i nuläget häktade personer och ett intensivt arbete pågår för att komma framåt i utredningarna.

– Det är stort tryck på verksamheten och våra medarbetare arbetar hårt för att komma snabbt framåt och möjliggöra lagföring i de här brotten. Parallellt arbetar vi för att bli ännu bättre på att både förebygga brott och förhindra att fler grova brott sker, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

När det gäller de sprängningar som varit på Östermalm den 13 januari och i Husby och Kista den 21 januari sitter sedan den 22 januari en man anhållen för sprängningen på Östermalm. I de två andra ärendena arbetar polisen intensivt för att hitta den eller de skyldiga.

För skjutningen i Kungens kurva den 18 januari är en person anhållen och en häktad - båda skäligen misstänkta för ett fall av mord och två fall av försök till mord. För skjutningen i Jordbro den 17 januari är ingen ännu gripen men utredningen pågår för fullt.

Den 15 januari skedde också ett dubbelmord i Vallentuna. I det ärendet pågår ett omfattande utredningsarbete men ingen är ännu frihetsberövad. Ytterligare ett mord skedde i Farsta strand den 17 januari och där är tre personer häktade skäligen misstänkta för mord.

Ökad samverkan och ökat antalet kameror

Polisen arbetar varje dag för att bekämpa brottsligheten och för att bryta utvecklingen med skjutvapen och våld i kriminella konflikter och samverkar nationellt inom operation Rimfrost.

Arbetet handlar om att bryta en trend som byggts upp och som pågått under en lång tid. Polisen kan inte på egen hand lösa det komplexa problemet med brottslighet i form av skjutningar och sprängningar. Men inom ramen för uppdraget gör polisen allt som är möjligt för att bryta den negativa trenden och för att öka människors trygghet och säkerhet.

En viktig del i det långsiktiga arbetet är samverkan med övriga samhället. Ett nära samarbete pågår mellan lokal polis och kommuner/regioner i Stockholms län och på Gotland. I det arbetet är avhopparverksamheten en viktig del, samt dialog om tidiga insatser för ungdomar på väg in i kriminalitet eller utanförskap.

Polisen i region Stockholm arbetar också för att ytterligare öka antalet kameror och nyttan av dem. Det finns i nuläget ett 60-tal kameror uppsatta i olika delar av regionen och ytterligare ett 50-tal kameror kommer att sättas upp under 2020. Ett arbete pågår för att utveckla verksamheten ytterligare.

– Vi vet att kameramaterial är en viktig del i ett stort antal utredningar och samtidigt som de också kan användas i ett brottsförebyggande syfte och för ökad trygghet, säger Ulf Johansson.

Inte bara skjutningar och sprängningar att hantera

Samtidigt som skjutningar och sprängningar får stort fokus sker det andra grova brott som inte alltid får lika stora rubriker, men som är viktiga och som många polisanställda arbetar intensivt med. Det handlar inte minst om våldtäkter och brott i nära relation.

– I polisen nationellt och i region Stockholm förstärker vi antalet medarbetare som ska jobba med den här typen av brott. Under året ska ytterligare omkring 90 medarbetare förstärka det arbetet och rekrytering pågår, säger Ulf Johansson.