Man från Solna gripen för omfattande klotter

Den 21 januari greps en person i sin bostad i Solna efter att varit anhållen i sin frånvaro. Mannen är i 40-årsåldern och misstänks för omfattande klotter och är en av flera misstänkta i en klotterutredning som inleddes 2019.

Under insatsen i vilken den misstänkte mannen frihetsberövades genomfördes även en husrannsakan i hans bostad. I samband med den togs bland annat digital bevisning i beslag.

En tidig bedömning är att flera misstänkta finns dokumenterade i den digitala bevisningen varför utredning med stor sannolikhet inom kort kommer omfatta flera misstänkta.

Förundersökningen är rubricerad grov skadegörelse. Brotten har genomförts systematiskt under flera år. Det är fråga om klotter mot tunnelbane- och pendeltåg i företrädesvis Stockholms läns norra delar.