Nytt utbildningsmaterial för SFI ska öka kunskapen om polisen

Poliser går på en gata, soligt.

Polisen har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska bidra till att öka kunskapen om polisen och lagar och regler i Sverige, och samtidigt stödja språkundervisning i svenska.

Målgruppen är framför allt elever inom SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion i gymnasieskolan.

Utbildningsmaterialet innehåller kunskapshöjande delar om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler och sådant som kan vara bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. Materialet är anpassat för SFI och språkintroduktion och kan användas direkt i klassrummet för flera lektioner kring olika teman.

– Vi vill bidra till att öka kunskapen om polisen i Sverige, vad vi gör och när man ska kontakta polisen. Polisen är en viktig del i ett demokratiskt rättssamhälle. Många människor som är nya i Sverige har andra erfarenheter av polisen från sina ursprungsländer. Vi finns här när människor behöver oss, säger Stefan Hector, chef operativa enheten, Noa.

SFI är en målgrupp som Polismuseet har arbetat med sedan 2011 och man tar regelbundet emot grupper på museet, som ligger på Djurgården i Stockholm. Polismuseet har ett pedagogiskt uppdrag och vill stimulera till dialog om polisens roll och ge en inblick i hur polisen arbetar.

– SFI- och språkintroduktionsklasser är viktiga målgrupper för Polismuseet. Att förstå samhället, polisen och lagar när man är ny i ett land är avgörande för integrationen. Vi vill erbjuda ett pedagogiskt och självinstruerande material och hoppas nå skolklasser och grupper över hela Sverige, säger museichef Henrik Lindborg.

Beställ eller ladda ner materialet

Materialet innehåller fyra delar:

  • Grundläggande rättigheter och skyldigheter
  • Polisens arbete och roll i samhället
  • Lagar och regler i Sverige
  • Filmer

I varje avsnitt finns diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. Materialet, samt filmer och facit till övningar finns på sidan Om polisen - SFI. Lärare kan även beställa materialet utan kostnad via www.utbudet.se

Materialet är framtaget av Polismuseet i samarbete med Noa. För frågor om materialet, kontakta Polismuseet. Läs mer: www.polismuseet.se/skola