Omfattande utredningsarbete pågår efter detonation i Stockholm

Polisen finns på plats med extra resurser vid Gyllenstiernsgatan i Stockholm där en detonation ägde rum under natten till den 13 januari, vilket ledde till skador på en fastighet och på fordon i närheten av fastigheten.

- Vi har extra resurser på platsen för att finnas till hands för boende och andra som har frågor eller känner sig oroliga efter händelsen. Det är en av de kraftigaste explosionerna vi har haft i regionen och vi är angelägna att få in så många iakttagelser och tips som möjligt, sa polisområdeschef Erik Widstrand på den pressträff som hölls under eftermiddagen.

Tips kan lämnas antingen till de poliser som befinner sig på platsen eller till 114 14.  

En förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse har inletts och ett omfattande utredningsarbete pågår. Ett stort antal förhör har hållits och polisen håller på att analysera de tips som hittills har kommit in. Polisen inväntar även resultatet av den tekniska undersökning som genomförts.