Över 10 miljoner i sanktionsavgifter 2019

Polis i samtal med man på byggarbetsplats

Kontrollinsats på byggarbetsplats i februari 2019. Bild: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Gemensamma kontrollinsatser resulterade bland annat i 10 miljoner i sanktionsavgifter under 2019. Det framgår i den lägesrapport som den myndighetsgemensamma samverkan mot brott i arbetslivet nyligen släppte.

Utöver de 10 miljonerna i sanktionsavgifter fick var tionde av de kontrollerade företagen stänga sin verksamhet helt eller delvis. Johan Winberg är polisens representant i den grupp som samordnar myndigheternas gemensamma kontrollinsatser.

– Polisens roll är att tillsammans med de övriga myndigheterna verka mot osund konkurrens på arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om att de som kontrolleras har rätt att arbeta i Sverige. Vi möter ofta utländsk arbetskraft vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors just för att de saknar tillstånd och därför kan utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, säger Johan Winberg.

Läs också:

Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat - pressmeddelande från Arbetsmiljöverket

Lägesrapport 2019 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet

Så arbetar polisen mot fusk i arbetslivet

Polisen är en av åtta myndigheter i det gemensamma arbetet mot fusk i arbetslivet. De andra myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket.