Polisen arbetar med att identifiera omkomna efter flygkrasch i Teheran

Polismyndigheten arbetar med att identifiera personer som har omkommit i flygkraschen i Teheran den 8 januari. I nuläget inhämtas information kring 17 personer med anknytning till Sverige.

– Arbetet med att identifiera personer är tidskrävande och kräver stor noggrannhet. Vi har i nuläget ingen prognos över hur länge arbetet kan pågå, säger Manne Jönsson nationell DVI- chef för polisen.

Internationellt samverkar polisen med iranska och ukrainska myndigheter samt Interpol. Polisen arbetar enligt metoden Disaster Victim Identification (DVI) som utgår från internationellt fastställda riktlinjer av Interpol. Någon förfrågan om att bistå med svensk personal på plats i Teheran har inte inkommit.

– Av integritetsskäl och respekt för de anhöriga kommenterar vi inte enskilda ärenden, säger Manne Jönsson.

Närstående kan kontakta Utrikesdepartementets krisnummer på telefon
08-405 92 00.

Läs mer om polisens arbete med identifiering

Interpols DVI-guidelines