Inre säkerhet i totalförsvaret

Rikspolischef Anders Thornberg på Folk och Försvars rikskonferens

Rikspolischef Anders Thornberg talar på temat inre säkerhet i totalförsvaret på rikskonferensen Folk och Försvar.

– Din polis gör hela Sverige tryggt och säkert. Det är polisens vision och det gäller såväl i fred som i krig, så inledde Anders Thornberg sitt anförande på rikskonferensen. Han talade om polisens roll i krig och fred och om det viktiga trygghetsskapande arbetet som polisen bidrar till varje dag. 

Upprustningen av totalförsvarsområdet är en utmaning för polisen i ett redan ansträngt operativ läge men Andes Thornberg lyfte samtidigt fram att polisen stärkt sin förmåga. Dels i och med omorganisationen av Polismyndigheten 2015 som bidragit till en mer sammanhållen polis, dels det utökade samarbetet med andra myndigheter. Dessutom har polisen en stor vana av att arbeta i särskilda händelser, en utvecklad ledningsform som passar bra vid höjd beredskap och krigsliknande lägen.

– Vi ska växa med 10 000 fler polisanställda till utgången av 2024, det kommer att öka polisens förmåga i totalförsvaret, sa Anders Thornberg mot slutet av sitt tal.

Under året pågår totalförsvarsövningen 2020 som polisen deltar i på olika sätt. Övningen kommer bland annat ge polisen en inriktning för den fortsatta planeringen av totalförsvaret.

folkochforsvar.se kan du se webbsändningen av rikspolischefens tal och där kan du även ladda ner det. 

Rikskonferensen Folk och Försvar samlar varje år cirka 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.