Tidigare inlägg på polisens Instagramkonto

Under nyårshelgen publicerades ett inlägg på polisens nationella Instagramkonto som innehöll felaktig och olämplig information gällande den nya lagen om Blåljussabotage. Inlägget är nu ompublicerat med korrekt information.

Den 1 januari publicerades ett inlägg på Polismyndighetens nationella Instagramkonto. Inlägget innehöll både felaktigheter och en olämplig tonalitet i svar i kommentarsfältet vilket också uppmärksammats i sociala medier och media.

Det är beklagligt att den här publiceringen har skett. Orsaken är den mänskliga faktorn och en uppföljning görs nu för att säkerställa att något liknande inte händer igen. Det är av största vikt att allmänheten har förtroende för den information som myndigheten publicerar i våra kanaler och att den informationen är saklig och korrekt.