Två personer frihetsberövade efter myndighetsgemensam insats

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet kontrollerade förra veckan flera företag i nordvästra Stockholm. I samband med detta togs två utländska anställda i förvar. Man misstänker att de skulle utföra skönhetsingrepp utan tillstånd.

– För att skötsamma näringsidkare i området ska kunna växa och vara lönsamma har vi på lokalpolisområde Rinkeby tillsammans med Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket, gränspolisen och Inspektionen för vård och omsorg haft en myndighetsgemensam insats. Där fokuserar vi på företag med kopplingar till organiserad brottslighet, säger polisinsatschef Anton Johansson.

De två personerna kommer från ett land utanför EU och Schengenområdet och har inte tillstånd att arbeta i Sverige. Det är också straffbart att anställa personer som inte har arbetstillstånd i Sverige. Arbetsgivare riskerar i dessa fall en så kallad särskild avgift för varje anställd som saknar arbetstillstånd.

Samverkan mot organiserad brottslighet utgår från den lokala problembilden och inte sällan nämns svartarbete och illegal utländsk arbetskraft som en faktor som snedvrider konkurrens.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserade brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även Länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.