Lyckad insats mot brott på väg

 • Polisen har trafikkontroll tillsammans med Tullen på E4:an.
  Polisen har trafikkontroll på E4:an tillsammans med Tullen. Bild: Polisen
 • Urinprovsförfarande - snabbtest för att se om det är positivt på narkotika eller inte.
  Urinprovsförfarande - snabbtest för att se om det är positivt på narkotika eller inte. Bild: Polisen
 • Samverkan med Tullen.
  Samverkan med Tullen. Bild: Polisen
 • Trafikkontroll.
  Trafikkontroll. Bild: Polisen
 • Vägbrottsgruppen samarbetade mycket med hundenheten under insatsen, bland annat vid husrannsakningar i bilar för att eftersöka vapen och narkotika.
  Vägbrottsgruppen samarbetade mycket med hundenheten under insatsen, bland annat vid husrannsakningar i bilar för att eftersöka vapen och narkotika. Bild: Polisen
 • Beslag i ett av stöld- och häleriärendena under insatsen.
  Beslag i ett av stöld- och häleriärendena under insatsen. Bild: Polisen
1/6

Vägbrottsgruppen i lokalpolisområde Nyköping arbetade offensivt under våren med nolltolerans mot brott på väg. En planlagd insats som blev lyckad, långt över förväntan.

Många fordon stoppades och kontrollerades under de sex veckor som insatsen pågick och resultatet talar för sig själv. Arbetet pågick på E4:an, Rv52 och Rv53, i Gnesta, Trosa/Vagnhärad, Oxelösund, Flen, Katrineholm, Sparreholm/Malmköping och Nyköping.

Insatsen var ett nytt koncept i lokalpolisområde Nyköping då det innefattade medarbetare från alla verksamhetsgrenar i polishuset såsom ingripandepolis (IGV), utredning och lagföring (UL), områdespoliser (OP) och trafik. Externa aktörer som Tullen, Kronofogden och Skatteverket var också involverade.

Insatsens framgångsfaktorer

– En av framgångsfaktorerna var förundersökningsledningen som var knuten till gruppen. Att Linn Hyttbro kunde fatta de beslut som vi själva inte kunde fatta ute, instället för att kontakta någon extern beslutsfattare som inte var insatt i arbetet. Det var både tid- och kvalitétsvinnande för oss att ha egen förundersökningsledning, säger Fabian Andén, som var insatschef i vägbrottsgruppen.

– Från ett utredningsperspektiv har vägbrottsgruppens arbete varit effektivt. Avrapportering och utredningsförfaranden har i stort genomförts inom insatsen. Vilket varit ett lyckat koncept då vi därmed undvikit balansärenden, berättar Linn Hyttbro som var förundersökningsledare i vägbrottsgruppen.

– Att vi hade utökade möjligheter att slutdelge på plats vad gäller rattfylleri (RF) och ringa narkotikabrott – eget bruk och innehav gjorde allt mycket enklare också, det blev inget efterarbete på det. Vad gäller narkotikabrotten så försökte vi i den mån de gick att snabbtesta på plats och kunde därefter göra klart de mesta på en gång, fortsätter Fabian Andén.

Samverkan med åklagarkammaren var också givande och resulterade i snabbare lagföring, konstaterar Linn Hyttbro och berättar att de även ser en ökning av redovisade ärenden till åklagaren avseende brott på väg.

God samverkan och stort engagemang

Lokalpolisområdeschef Johan Levin var mycket nöjd med medarbetarnas insats.

– Det har varit ett stort engagemang hos alla som medverkat med god samverkan mellan olika verksamhetsgrenar och andra myndigheter. Resultatet blev över förväntan så jag är mycket nöjd och tacksam.

Fabian Andén som var initiativtagare till insatsen hoppas att konceptet ska få en fortsättning och bli permanent.

– Tanken var att testa det här konceptet för framtiden. Nu när vi ser att det fungerar väl hoppas vi att det kan bli en fortsatt strategi.

Resultat i siffor

Stöldbrott 3 st
RF Alkohol 3 st
RF Drog 14 st
Brott mot knivlagen 5 st
Brott mot vapenlagen 3 st
Grovt vapenbrott 1 st
Olovlig Körning 7 st
Grov Olovlig Körning 25 st
Ringa Narkotikabrott - Bruk 31 st
Ringa Narkotikabrott – Innehav 9 st
Narkotikabrott i överlåtelsesyfte 2 st
Narkotikabrott av normalgraden 1 st
Dopningsbrott 2 st
Grovt Olaga Hot 1 st
Efterlyst person 2 st
Brukande av falsk urkund 2 st
Hastighetsöverträdelse 9 st
Trafikbrottslagen (TBL7) 3 st
Vårdslöshet i trafik 4 st
Ej stannat på polismanstecken 2 st
Brott mot utlänningslagen 2 st

Kontaktpersoner

Fabian Andén, fabian.anden@polisen.se 

Linn Hyttbro, tel.nr 114 14

Läs tidigare nyhet om vägbrottsgruppen https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/brott-pa-vag-i-nykoping/