Ärende gällande framkallande av fara för annan läggs ned

Under vecka 27 anträffades ett antal pinnar/spjut intill bryggorna på Kornsjöstrand i Örnsköldsviks kommun. Utredningen läggs nu ned då polisen bedömer att det inte föreligger något brott.

Efter förhör med ett antal personer har det framkommit att ungdomar ska ha använt dessa pinnar för fiske, det finns även vittnesuppgifter som styrker detta.  Den person som hittade pinnarna/spjuten i samband med bad dagen efter har uppgivit att pinnarna låg på botten. Det finns alltså inga uppgifter som styrker att pinnarna har stuckit upp från botten eller i övrigt något som tyder på att det funnits en avsikt att skada människor.

Lokalpolisområde norra Ångermanland bedömer därför att det inte längre föreligger något brott som hör under allmänt åtal. Ärendet kommer att läggas ned på denna grund.