Åtgärder mot buskörning i Lyckeby

För att minska problemen med buskörning blir det nu förbjudet att köra bilar, A-traktorer och mopeder på parkeringarna vid olika köpcentra och skolor i Lyckebyområdet i Karlskrona.

Boende och affärsinnehavare har under lång tid upplevt trafiksituationen i Lyckebyområdet som störande och otrygg.

– Vi har fått tydliga signaler om att det här är ett problem, säger Marcus Henningsson som är gruppchef för områdespolisen i Karlskrona. Det har visat sig i trygghetsmätningar och i samtal med de som bor och verkar i Lyckeby. Det är därför bra att vi nu kan agera tillsammans med Karlskrona kommun och butiksinnehavare för att komma tillrätta med problemen. Det är ett sätt för oss att leva upp till de medborgarlöften vi har och visa att vi agerar utifrån det som kommer fram i dialoger och trygghetsmätningar.

Det har varit mycket buskörning på kvällar och nätter med mopeder och A-traktorer på de stora parkeringsplatserna vi de olika köpcentra och skolor som finns i området.
– Det finns ett stort motorintresse och då samlas man på de här ytorna. Problemet är inte att man träffas, utan det är buskörningen, den höga volymen på musiken och nedskräpningen som blir följden av att man samlas som vi vill komma åt säger Marcus.

Polisen har efter samverkan med butiksinnehavarna i området och Karlskrona kommun bett kommunen förbjuda fordonstrafik på parkeringsplatserna på kvällar och nätter.

– Det öppnar fler möjligheter för oss att agera när det nu blir förbjudet att köra med bilar, A-traktorer och mopeder på de här platserna.  Vi tror att det här kommer att minska problemen betydligt, avslutar Marcus.

De parkeringsplatser som berörs ligger vid:

  • Biltema och Jula
  • Holmgrens bil
  • Netto
  • Lyckeby kunskapscentrum
  • Amiralen
  • Slottsbacken
  • Lyckeby Fritidsgård

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se