En polis för alla

Polisen medverkar i Pride

Bild från Europride i Göteborg 2018. Bild: Polisen

Polisens uppdrag är att värna demokratin, allas lika värde och likhet inför lagen. Vi är en polis för alla.

Runt om i Sverige brukar det sommartid vara tillfälle för Pride – som uppmärksammar HBTQ+ frågor. Den största Pride-festivalen i Stockholm, som traditionellt sett hållits första veckan i augusti, har i år ställts in på grund av corona. Men Pride blir ändå av i en digital variant, med bland annat livestreamade föreläsningar. Och polisen är som vanligt med och stöttar.

Polisen arbetar aktivt för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Polismyndighetens arbete med likabehandling är en viktig del i polisens interna kulturutveckling samt en viktig del för att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla i samhället.

Ordförande för Pride i region Stockholm, Frida Jarvald Svensson, menar att stöttande för HBTQ + personer som jobbar inom polisen är minst lika viktig som hur polisen bemöter medborgarna;

– Polisens medverkan i Pride visar både att polisen är till för alla och att alla är välkomna att arbeta inom polisen. När vi nu ska rekrytera och bli 10 000 fler till 2024 är det viktigt att vi också avspeglar samhällhet och den mångfald som finns där. Vi behöver visa att HBTQ+ personer inte bara är välkomna i kåren utan rent av nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag – att minsk brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

I juni 2020 utsåg regeringen Polismyndigheten till en strategisk myndighet för HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som polisen genomför under 2020-2022.

Polisens likabehandlingsstrategi