Fängelsestraff på sju år och sex månader för försök till mord i Vårberg

I slutet av januari 2020 blev en man knivskadad i buken och benet. I tisdags 30 juni dömdes en man i 20-årsåldern till sju år och sex månaders fängelse av Svea Hovrätt.

Det var den 27 januari 2020 som en man hittades svårt knivskuren i Vårberg. Skadorna var livshotade men tack vare snabb vård överlevde mannen.

Hovrätten höjde straffet från Södertörns Tingsrätts fem år och sex månader till sju år och sex månaders fängelse.

– Vi hade en bra utredning från början till slut med ett bra samarbete både lokalt och regionalt. Vi kunde ha ett tidigt förhör med målsägande och målsägandebiträde, dessutom var målsägande motiverad att delta genom hela utredningen. En annan framgångsfaktor var att vi hade en bra kontakt med ett vittne och kunde ha vittnesförhör på ett tidigt stadium. Det var bland annat det och kameraövervakningen som gjorde att vi kunde styrka händelseförloppet från innan brottet skedde till efter brottet. Det visar vikten av vittnesförhören, säger Johan Sturk, utredare på lokalpolisområde Skärholmen.
 

Fakta ny lagändring i straffbestämmelse för mord

Straffbestämmelsen för mord ändrades genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2020. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet för fullbordade brott ska komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. (se prop. 2018/19:138). Som en effekt av lagändringen har även straffnivån för mord som inte bör leda till livstidsstraff höjts (se a. prop. S 34, jfr även s 29). Den skärpta syn på mord som kommer till uttryck genom lagändringen påverkar straffmätningen i skärpande riktning även för mord som har begåtts av någon som inte har fyllt 21 år.