Fler vattenskotrar på västkusten och en ökad risk för olyckor, enligt sjöpolisen

Sjöpolis, region Väst.

Sjöpolis, region Väst.

Antalet vattenskotrar har ökat ännu mer på västkusten i år – oerfarna förare ger risk för svåra olyckor.

Vattenskotern är mer poppis än någonsin. Sjöpolisen i Väst beskriver återigen en problematisk sommar, med vattenskoterförare som överskattar sin förmåga.

– Vi upplever att vattenskotrarna har ökat ännu mer i antal i år, jämfört med förra året, säger Marie Felten, sjöpolisen Väst. Det är bara en tidsfråga innan något allvarligt händer. Förarna därute överskattar ofta sin körförmåga – bristen på erfarenhet, alkohol och för hög hastighet är en livsfarlig kombination.

En vattenskoter kan komma upp i hastigheter om 70 knop, vilket är likvärdigt med 130 kilometer i timmen.

– Konsekvenserna blir ofta väldigt allvarliga när en olycka sker, på grund av den höga farten. Vatten blir till exempel stenhårt om man välter i hög fart. Man kan också få ett kast i en våg och få styret i bröstet. Det händer även att vattenskotrar kör in i varandra, eller att förarna tappar kontrollen över vattenskotern och råkar köra upp på land.

Sjölagen och de internationella sjövägsreglerna gäller såväl för vattenskotrar som för alla andra typer av fartyg.

– En vattenskoter räknas som ett fartyg. Det innebär att de reglementen som finns gällande nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss även gäller för vattenskotrar. Föraren räknas formellt som en befälhavare och i och med det har personen det fulla ansvaret om något skulle hända.

Sjöpolisen Väst rekommenderar starkt att man använder skyddsutrustning i form av flytväst och hjälm när man ska köra vattenskoter.

– Det är också viktigt att man använder ”dödmansgrepp” på ett korrekt sätt. ”Dödmansgrepp” är en klyka med ena delen fäst på vattenskotern och den andra på föraren. Ramlar föraren i vattnet, så rycks klykan bort från vattenskotern vilket gör att motorn stannar.

Allmänheten kontaktar ofta sjöpolisen om vattenskotrar som rör sig i badvikar.

– Vattenskotrar ska inte vara i badvikar enligt sjölagen. Det är också viktigt att man inte kör vattenskoter inom skyddsområden och stör det djurliv som finns där.

Kör vattenskoter på ett säkert sätt!

  • Använd flytväst och hjälm – vatten blir stenhårt om du välter i hög fart.
  • Använd alltid ”död mans grepp” på ett korrekt sätt, om du ramlar i vattnet ska motorn stängas av.
  • Kör aldrig onykter och håll på sjövägsreglerna – sjölagen gäller även för vattenskotrar.
  • Ta hänsyn till miljön och kör inte din vattenskoter inom skyddsområden.