Förundersökningen mot REKO-ringen Umeå är nedlagd

I mitten av juli upprättades en anmälan mot REKO- ringen i Umeå. En förundersökning om misstänkt brott mot ordningslagen inleddes men har nu lagts ned.

I mitten av juli upprättades en anmälan mot REKO- ringen i Umeå avseende brott mot ordningslagen.

I anmälan framgår bland annat att” REKO-ringen den 11 juni 2020 nyttjat Östra stationsområdet samt Avions parkering på ett sätt som platserna inte är upplåtna till. Deltagarna i REKO ringen har ställt ut bord och skyltar vilket kan jämställas med en offentlig tillställning, marknad”.

Vid en sammanvägd bedömning av den information som finns tillgänglig i ärendet gör förundersökningsledare i lokalpolisområde Umeå bedömningen att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen med motiveringen att det saknas anledning anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Frågor angående ärendet kan besvaras av:

Michael Rystedt, Lokalpolisområdeschef i Umeå

Tel: 010-56 822 53