Förundersökningen gällande branden på Frösön nedlagd

Polisutredningen efter branden vid Snorres väg på Frösön den 22 juli är nu avslutad och inget tyder på att den varit anlagd.

Det finns inga tecken på att branden skall ha varit anlagd eller har startat på grund av brandfarliga vätskor. Det går inte att utesluta att branden kan ha startat på grund av något elektriskt fel, eftersom stora delar av väggarna. Inte heller går det att utesluta att branden orsakats av oaktsamhet med eld och glöd. Brandorsaken är alltså okänd.