Klart med plats för projektering av nytt polishus i Ystad

Här, på andra sidan väg 19/Kristianstadsvägen mitt emot räddningstjänsten, ska Ystads nya polishus byggas.

Här, på andra sidan väg 19/Kristianstadsvägen mitt emot räddningstjänsten, ska Ystads nya polishus byggas.

Nu finns en tomt för projektering av ett nytt polishus i Ystad. Tomten ligger i området Hälsobacken, vid Öja.

I dagarna har ett projekteringsavtal gällande nytt polishus i Ystad undertecknats. Det innebär att två parter nu är överens om att påbörja planeringen av det nya polishuset på en tomt som har förvärvats av den blivande fastighetsägaren.

– Jag är idag både stolt och glad att äntligen vara framme vid ett undertecknande av ett projekteringsavtal. Nu kommer vi att ha förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och bättre anpassade lokaler för servicen till medborgarna, säger lokalpolisområdeschef Mats Cronhag.

Tomten där det nya huset ska projekteras ligger i området Hälsobacken, vid Öja (se karta). Den har valts med hänsyn till faktorer som tillgänglighet, säkerhet och miljö. I dagsläget är tomten till största delen omgärdad av fält, men det planeras på sikt bli bebyggelse på dessa. Det går lätt att ta sig dit med både cykel, buss och bil för såväl medborgare som anställda.

Företaget som projekteringsavtalet har tecknats med är Intea Fastigheter AB. Avtalet innebär att vi nu inleder en gemensam planering och projektering för hur ett polishus skulle kunna utformas. Det finns fortfarande en risk att yttre faktorer kan påverka genomförandet, men om allt fungerar som det ska kan ett nytt polishus förhoppningsvis finnas på plats till år 2025.

Det var för cirka ett år sedan som beslut fattades att inte förlänga hyresavtalet i den nuvarande fastigheten. De omfattande renoveringar och ombyggnationer som skulle krävas bedömdes inte som långsiktigt hållbara utifrån parametrar som verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi, tillgänglighet, miljö och säkerhet.