LPO-chefen Sara Ekström: ”Viktigt att bygga och behålla förtroende”

 • Sara Ekström under ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås.
  Sara Ekström under ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås. Bild: Polisen
 • Sara Ekström under ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås.
  Bild: Polisen
 • Sara Ekström under ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås.
  Bild: Polisen
 • Sara Ekström under ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås.
  Bild: Polisen
 • Sara Ekström under ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås.
  Bild: Polisen
1/5

Sara Ekström tillträdde sin nya tjänst som lokalpolisområdeschef i Västerås i mars. Nu, lite mer än fyra månader senare, berättar hon om varför hon tog jobbet, vad som ska prioriteras och vilka utmaningar som finns.

Född och uppvuxen i södra Sverige men numera bosatt i Mariefred. Tidigare biträdande lokalpolisområdeschef i Nyköping. I december förra året stod det klart att Sara Ekström fått tjänsten som lokalpolisområdeschef i Västerås.

– Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet, det finns en stolthet att få representera polisen i Västerås på den här nivån, säger Sara Ekström.

Hon utexaminerades som polis 2002. Sedan dess har hon varit ingripandepolis på Norrmalm, utredare, gruppchef inom utredning, kanslichef och biträdande lokalpolisområdeschef.

– Jag har alltid haft ett intresse för juridik och samhällsfrågor men att bli polis var inte självklart som ung. Många kan nog känna igen sig i att inte ha färdig utstakad bana i livet, men jag har aldrig ångrat mitt val att bli polis, tvärtom har det varit ett av de bästa valen jag har gjort.

Varför ville du ha jobbet som lokalpolisområdeschef i Västerås?

– Jag har arbetat med ledning och styrning i tio år inom polisen och kände mig mogen att ta ett större ansvar. Arbetet som lokalpolisområdeschef lockade eftersom det ger mig möjlighet att både jobba nära verksamheten och på ett strategiskt plan.

– Sen passar tjänsten bra där jag befinner mig privat i livet, uppdraget ställer stora krav på tillgänglighet, driv och engagemang.

Hur har du upplevt din första tid i Västerås?

– Den har varit intensiv med alltifrån corona, utredningsinsatser till operativa händelser och rekryteringar. Men det som har stuckit ut är den starka operativa drivkraften hos alla engagerade medarbetare. Nu ligger utmaningen i att få alla goda krafter att dra åt samma håll.

Vilken är Västerås största utmaning, polisiärt?

– Vi behöver bland annat stärka det brottsförebyggande arbetet genom att tillsätta fler områdespoliser. Kommunen satsar mycket resurser på ungdomar och har kommit långt i det arbetet, men jag upplever att vi i nuläget inte riktigt lever upp till de förväntningar som finns och bör finnas på oss. Vi behöver överlag bli bättre på att samverka med externa aktörer.

– En annan fråga som är viktig är arbetet med särskilt utsatta brottsoffer. Polisen i hela Sverige gör en satsning i arbetet mot våldtäkter, våld mot barn och brott i parrelationer, där de utsatta ska få upprättelse och fler förövare ska ställas till svars. Vi är en del av den kraftsamlingen och det är viktigt att vi ser till att minska den typen av grova brott så att fler känner sig trygga.

När Sara Ekström presenterades som ny lokalpolisområdeschef pratade hon om vikten av att vara ute i verksamheten för att lära känna området och medarbetarna. I dagarna arbetade hon ännu ett pass på ingripandeverksamheten i Västerås.

Hur ofta besöker du verksamhetens olika delar?

– Så ofta jag kan. Om jag får bättre förståelse för verksamheten så fattar jag bättre beslut som chef. Förståelse får jag genom att lära känna och aktivt lyssna på mina medarbetare.

– Jag tror på ett prestigelöst förhållningssätt där vi kommunicerar sanningar och inte friserar siffror. Jag vill veta vad som fungerar och vart vi behöver andra förutsättningar. Medarbetarna ska veta att jag som chef lyssnar och omhändertar deras idéer.

Vad är mer viktigt för dig som chef?

– Det var när jag lyssnade på Michael Bydén, Sveriges överbefälhavare, på Sveriges Radio P1 i somras som jag ytterligare förstod betydelsen av en orädd kultur. Det är viktigt att medarbetarna har rätt förutsättningar att fatta bra beslut i pressade situationer. Men det innebär också att besluten ibland kommer bli fel och det ska vara tillåtet, så länge man står för det. Vår kultur måste präglas av att man vågar göra fel, annars kan vi inte utvecklas och bli bättre. Det vill jag att alla medarbetare ska känna.

– Jag möter ödmjuka och kunniga medarbetare varje dag. Jag brukar säga att vi är varandras arbetsmiljö och det är verkligen värt att tänka på. En attraktiv arbetsplats är en prioriterad fråga och när jag tar beslut om olika inriktningar finns alltid tankar om att alla ska trivas. Det finns en potential hos varje medarbetare och vet de om det så kan de bidra och på det sättet når vi framgång.

Hur hinner man som ny chef ta in och reflektera över allt som händer i en intensiv verksamhet som pågår dygnet runt?

– Jag pendlar från Mariefred och har en timme i bilen till och från arbetet, den tiden har varit värdefull för reflektion. I min ledarfilosofi är reflektion en grundpelare, det är viktigt att se värdet av utvärdering och dra lärdom av misstagen.

Sara avslutar intervjun med att lyfta fram en viktig erfarenhet från sitt pass på ingripandeverksamheten.

– Jag har tagit del av ingripanden och bemötanden som präglas av rättsäkerhet och respekt. Det är viktigt. Vi måste bygga och behålla medborgarnas förtroende om vi ska lyckas med vårt uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten.