När behövs tillstånd från polisen?

Som företagare eller privatperson kan du behöva ha tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Ha uteservering eller loppis på en offentlig plats eller samla människor till en demonstration är exempel på när du kan behöva tillstånd.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Enligt ordningslagen krävs tillstånd från polisen när ett arrangemang går att se som en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Tillstånd kan också krävas vid användande av offentlig plats som exempelvis en parkering. Detta även om markägaren godkänt begagnandet. Därutöver gäller de restriktioner som regeringen fattat beslut om med anledning av den pandemi som råder.

För att en sammankomst ska räknas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan exempelvis vara en demonstration, opinionsyttring, konsert eller liknande arrangemang. För att en tillställning ska räknas som offentlig krävs även här att den anordnas av allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan exempelvis vara en marknad, tivoli eller idrottsevenemang.

Utifrån den pandemi som råder har regeringen fattat beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Detta gör att polisen behöver föra dialog med arrangören för att få en redogörelse för hur arrangören ska kunna upprätthålla 50-begränsningen. Vid bedömningen kan hänsyn bl.a. tas till hur pass känt det är hos allmänheten att arrangemanget ska äga rum.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd hos polisen:  

Sök tillstånd för allmän sammankomst

Sök tillstånd för offentlig tillställning