No More Ransom hjälper brottsutsatta att låsa upp sina datorer

Projektet No More Ransom går i täten för den europeiska kampen mot skadlig kod och ransomware. På bara fyra år har initiativet hjälpt miljontals personer att låsa upp sina datorer.

No More Ransom initierades för fyra år sedan och är ett samarbete mellan myndigheter, polisväsenden och privata aktörer runt om i Europa. Projektet syftar till att hjälpa personer som utsatts för så kallad ransomware – skadlig kod som tar över din dator och gör den obrukbar. Den brottsutsatta krävs därefter på en lösensumma för att få tillbaka åtkomsten.

Enligt European Cyber Crime Centre (EC3) är ransomware ett av de största och snabbast växande hoten inom cyberbrott mot privatpersoner, myndigheter och företag. Nya virus utvecklas hela tiden och tillvägagångssätten blir allt mer sofistikerade.

- Det handlar om utpressning, ofta förklädd till någon form av support eller välvillig lösning. Avsikten är att invagga den brottsutsatta i trygghet, allt för att komma åt dina pengar, förklarar Johannes Welin, kommissarie på nationellt it-brottscentrum.

Han berättar att metoderna varierar men att det i regel handlar om instruktioner som dyker upp på skärmen där du, mot betalning, erbjuds hjälp att få tillbaka kontrollen över din låsta dator.

- Vår rekommendation är att aldrig betala. Det finns inga garantier att du får tillbaka informationen. Väljer du att betala gynnar du dessutom organiserad brottslighet, säger Johannes Welin.

Sedan starten 2016 har över fyra miljoner brottsutsatta personer från 188 länder vänt sig till No More Ransom för att få sina infekterade datorer upplåsta. Tack vare detta har den organiserade brottsligheten förlorat 5,6 miljarder SEK i uteblivna lösensummor.

Allt fler it-säkerhetsföretag runt om i Europa ansluter sig till projektet och nya verktyg för att dekryptera låsta filer utvecklas ständigt. Även på hemmaplan händer det saker.

- Sverige har vi idag sju regionala it-brottscentrum som kan stötta i dessa frågor, berättar Johannes Welin.

Han är mån om att fler väljer att anmäla.

- Vi behöver få tag i den skadliga koden och skicka den till Europol. Mörkertalet när det gäller denna typ av brott är fortfarande stort. Ju fler som anmäler desto bättre bild får vi av hur omfattande problemet är.

Skydda dig mot ransomware

Det finns mycket du själv kan göra för att skydda dig mot ransomware och åtgärder du kan vidta om olyckan är framme. Tänk på att:

  • Uppdatera ditt operativsystem och dina program så ofta som möjligt.
  • Se till att ha ett bra virusskydd.
  • Spara alltid kopior av dina viktigaste filer; I molnet eller på en extern hårddisk.
  • Undvik att vara inloggad som administratör i ditt system.
  • Var vaksam på e-mail du tar emot och på länkar du uppmanas klicka på.
  • Om du blivit utsatt för ransomware, gå in på No more ransom för att undersöka om du kan få hjälp att låsa upp datorn.

Europol har mer information om No More Ransom!