Nytt polishus byggs i Borlänge

Kartbild på polishusets tänkta placering i Borlänge.

Det är på tomten mellan Hagagymnasiet och Aquanova som det nya polishuset kommer att byggas. Bild: Polisen

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge. Nu byggs ett nytt polishus.

Polisen behöver bygga ett nytt polishus i Borlänge då det befintliga polishuset inte lever upp till kommande krav. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men även att lokalerna inte är anpassade dagens polisverksamhet och arbetsmiljökrav. Det nya Polishuset kommer att byggas vid Hagagymnasiet.

– Fram till 2024 ska Polismyndigheten ha drygt 38 000 medarbetare i hela landet och det påverkar även oss i Dalarna. Redan nu är vi för trångbodda i det befintliga polishuset och vi kommer att bli ännu fler under de kommande åren. Vår arbetsmiljö behöver bli bättre och vi måste anpassa våra lokaler till de krav som kommande års utveckling av polisverksamheten ställer. Därför är ett nytt polishus nödvändigt, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna.

I samarbete med Borlänge kommun har Polismyndigheten letat efter en lämplig plats för att bygga ett nytt polishus. Platsen vid Hagagymnasiet ger polisen tillräckligt med utrymme för sin verksamhet samt att det är en fördel att snabbt komma ut på en huvudled (E16) för patruller, samtidigt som det är tillgängligt för allmänheten.

– Polismyndighetens satsning på ett nytt och större polishus i Borlänge gläder oss. Detta innebär mer poliser i Borlänge och att den flytt av polishuset, som vi oroat oss för, inte längre är aktuell. Platsen som polisen valt för det nya polishuset har en central placering och närhet till E16, vilket är en stor fördel för deras verksamhet, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter en förstudie och tid för anbudsgivning av hyresvärdar har valet fallit på Hemsö som Polismyndigheten anser är mest lämplig för uppgiften. Ett markansvisningsavtal har ingåtts mellan Borlänge kommun och hyresvärden.
Polishuset beräknas att stå klart under 2024, men det beror på en rad olika faktorer som kan förändra den tid det tar att bygga och flytta in verksamheten.

Frågor och svar

Varför behövs ett nytt polishus?

Polisen har växt ur polishuset på Wallingatan i Borlänge. Allt fler polisanställda behöver få plats så huset räcker inte till. Det finns också en rad olika krav som ställs på polishus idag som inte fanns när det befintliga polishuset byggdes. Sammantaget innebär detta att det bästa är att bygga ett nytt polishus.

Var ska polishuset ligga?

Det ska ligga på en tomt mellan Aquanova och Hagagymnasiet i Borlänge. Fastigheten heter Gymnasium 2.

Varför har polisen valt just den tomten?

Tomten är tillräckligt stor för att det nya huset ska få plats och läget är optimalt, mycket på grund av att man snabbt kommer ut på E16 vid utryckningar, och att det är tillgängligt för allmänheten. Tomten gör det också möjligt att utöka verksamheten på sikt om behov skulle uppstå.

Hur påverkar det nya polishuset omgivningen? Kommer de närmaste grannarna att bli störda av sirener?

Sirener ska bara användas när det behövs, vilket främst är för att varna andra trafikanter på vägen. Vid utryckningar som startar vid polishuset kan det hända att man behöver använda sirener och blåljus. Men i de flesta fall befinner sig patrullbilen redan ”ute på stan” vid en utryckning, så de som bor grannar med polishuset löper lika liten risk att störas av sirener som de flesta andra i Borlänge.

Vilken typ av verksamhet kommer att finnas i det nya polishuset?

Förutom utryckningsverksamhet, områdespolisverksamhet och utredningsverksamhet kommer det att finnas en reception för passhantering och andra ärenden. Det kommer precis som i det befintliga huset även att finnas en arrest. Polishuset blir en av huvudstationerna i Dalarna och kommer att inrymma verksamhet som hanterar många ärenden över hela Dalarnas yta. 

Polisen ska bygga nytt polishus även i Sälen. Hur påverkar detta bygget i Borlänge?

Inte alls. Polismyndigheten är i en expansiv fas där fler poliser ska utbildas och fler civil personal anställas. Fram till 2024 ska polisen bli cirka 38 000 anställda i hela Sverige. Självklart påverkar det polisen i Dalarna också, vilket är mycket positivt. Det ställer dock krav på att det måste finnas utrymme för medarbetarna, att det finns plats för nya fordon och så vidare. Därför bygger polisen nya polishus på flera ställen i länet ungefär samtidigt.