Polisen förstärker för ökad trygghet i Upplands-Bro

Polisen har ökat sin närvaro i Upplands Bro efter att såväl den öppna som dolda kriminaliteten med kopplingar till kriminella nätverk har ökat i kommunen.

Det handlar om ett fåtal individer som begår brott och ordningsstörningar. Dessa kriminella handlingar får negativa konsekvenser för området och äventyrar invånarnas trygghet.

– Vi ser allvarligt på händelseutvecklingen och har därför förstärkt arbetet mot den lokala brottsligheten i Upplands-Bro. Detta sker genom såväl ökad synlig polisiär resurs samt genom spaning, förhör och underrättelse, säger biträdande lokalpolisområdeschef Anders Jacobson.

Polisen är beroende av att de som har information om brottslig verksamhet tipsar oss. Det kan vara avgörande för att komma vidare i utredningar och att lagföra personer. Allmänheten uppmanas därför att tipsa polisen. Ring och lämna information till polisen via 114 14 eller via tipssidan på polisen.se. Även eventuella foton eller filmer är av intresse.

– Tillsammans kan vi åstadkomma mer än var för sig. Polisen samverkar med bland annat kommunen och allmänheten kan även besöka trygghetscentret i centrala Bro, som ligger i anslutning till biblioteket, om man vill lämna tips eller ställa frågor, säger Anders Jacobson.

Du som bor och vistas i Upplands-Bro kan också bidra i det trygghetsskapande arbetet. Exempelvis är vuxennärvaro på gator och torg en effektiv åtgärd för att förebygga brott och ordningsstörningar. Kontakta din lokala polis eller kommunens trygghetscenter för mer information.

– Ditt engagemang är viktigt. Människor har rätt att känna trygghet och säkerhet där de bor. Att vi har utsatta områden med kriminell påverkan, parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande extremism är inte acceptabelt. Polisens mål är att vi i framtiden inte ska ha några utsatta områden, säger Anders Jacobson.