Polisen kommenterar uppmärksammad utredning i Uppsala

I går den 13 juli gjorde en åklagare uttalanden i media om att en utredning gällande misstänkt våldtäkt mot barn blivit försenad på grund av bl.a. resursbrist hos polisen. Det här är polisens kommentar.

Ansvariga vid polisen i Uppsala har tillsammans med åklagarkammaren i Uppsala haft ett möte under förmiddagen för en första gemensam analys av handläggningen av ärendet, särskilt avseende de brister som påtalats av åklagaren i media. Vid mötet identifierades saker som hade kunnat hanteras på ett bättre sätt. När det uppstod problem med att tillgängliggöra tillräckliga resurser i denna specifika utredning så lyftes inte detta till rätt nivå.

Polis och åklagare har kontinuerliga samverkansmöten på olika nivåer och ser att detta måste fortsätta och utvecklas. Misstänkta våldtäkter ska alltid prioriteras. Det är inte acceptabelt att, oavsett var i arbetet det fallerar, ett ärende av så här allvarlig karaktär fördröjs mer än nödvändigt.

I det aktuella ärendet har det förts en löpande dialog mellan åklagaren som lett förundersökningen och handläggare på polisen. En av de viktigaste åtgärderna som polisen nu behöver vidta är att säkerställa att ärenden av allvarlig karaktär på ett konsekvent sätt lyfts till polisområdeschefen, om resurssättning inte är möjlig att åstadkomma på lägre nivå.

”Någon resursbrist i polisområdet sammantaget eller i regionen har det inte funnits. Om resursfrågan inte kan lösas på lokal nivå måste den därför lyftas till nästa nivå för resursfördelning och det är något vi ska fördjupa oss i hur vi ska tydliggöra säger tf. polisområdeschef Niklas Hållkvist vid polisområde Uppsala.”

Även Åklagarmyndigheten ser att det finns möjlighet till förbättring för att liknande inte ska inträffa igen.

”Vi har en bra dialog med polisen i Uppsala och har sett att vi kan behöva tydliggöra och förbättra våra rutiner internt och gemensamt med polisen när lokala resurser inte räcker till, säger chefsåklagare Ingrid Isgren på åklagarkammaren i Uppsala.”

Specifika detaljer i utredningen kan vi inte gå in på då det handlar om en pågående utredning.

Vid ytterligare frågor kontakta:

Polisen i Uppsala på 010-56 91959
Åklagarkammaren i Uppsala cå Ingrid Isgren, 010-5625329