Riktat arbete mot problemen med vattenskotrar i Stockholms län

I år har Polisen, på flera håll i Stockholms län, intensifierat arbetet mot problematiken med vattenskotrar som kör vårdslöst. Arbetet har bland annat skett tillsammans med Kronofogdemyndigheten och Kustbevakningen

Samarbetat med andra myndigheter har bland annat skett vid Hornsbergs strand i Stockholm. Där har kontroller av vattenburna förare skett, företrädesvis vattenskotrar. Man har åkt ikapp vattenskotrar och kontrollerat vilket har renderat i till viss del ett bättre ordningsläge.

– Tack vare samarbetet mellan olika myndigheter har Kronofogden kunnat utmäta både båtar, skotrar samt klockar och smycken, säger John Lundström, vid Polisen Norrmalm om arbetet vid Hornsbergs strand.

Ny grupp jobbar riktat mot problematiken

Sjöpolisen i Stockholm har också de som ett av sina prioriterade områden att arbeta mot problematiken med vattenskotrar. De kan se att problemen ökat i år och har inrättat en särskild grupp med vattenskoterburen polis. Det är en rörlig grupp som komplement till Sjöpolisens övriga arbete med snabbgående båtar.

– Vi finns ute så mycket vi kan och där behoven bedöms för dagen vara störst. I år har det varit mycket vid Hornsbergs strand och nära city men vi har också varit i Vaxholm, vid Grinda samt utbildat poliser som jobbar mot problematiken i Södertälje, säger Magnus Hammenfors, sjöpolis i region Stockholm.

Framöver kommer arbetsmetoderna utvecklas ytterligare och det arbetas redan idag till viss del med civila båtar för att komma åt vårdslös körning.

– Vi har noll tolerans mot buskörning med vattenskoter och förstår den frustration detta leder till för de som drabbas, säger Magnus Hammenfors.

Vad gäller när man kör vattenskoter

Du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där du kör.