Trafikpolisen i Väst: 100 omhändertagna körkort senaste åtta dagarna

Trafikpolisen i Väst genomför just nu extra många trafikkontroller på platser där vägarbeten pågår.

Trafikpolisen i Väst genomför just nu extra många trafikkontroller på platser där vägarbeten pågår. Bild: Anna Hammarbäck

Under en dryg vecka har en trafikpolisgrupp utfärdat 146 böter och omhändertagit 100 körkort, majoriteten för fortkörning.

I början av sommaren blev en vägarbetare påkörd på länsväg 158. Därför genomför trafikpolisen i Väst just nu extra många trafikkontroller på platser där vägarbeten pågår.

– Vi har varit på E20 Nääsmotet, i Lerums kommun samt vid E6 Kålleredsmotet, berättar Martin Petterson, trafikpolis. På de här sträckorna har vi omhändertagit den största andelen körkort – i antal cirka 60 stycken.

Trafikpolisgruppen har även haft fasta och rörliga hastighetskontroller på E45 mellan Göteborg, Älvängen, samt på E6 söder om Göteborg.

– Hastighetsöverträdelserna är generellt oerhört stora – det krävs att man kör minst 31 km/h över tillåten hastighet, för att vi ska omhänderta körkortet. Många bilförare tar ingen hänsyn till vägarbetarna, varken när det gäller deras säkerhet eller arbetsmiljö. Men för vägarbetarna innebär höga hastigheter en livsfara.