Trafikpolisen kontrollerar hastighet – 14 indragna körkort under senaste dygnet

Trafikpolisen genomför löpande kontroller i regionen och i sommar är antalet omhändertagna körkort rekordhögt.

Trafikpolisen genomför löpande kontroller i regionen och i sommar är antalet omhändertagna körkort rekordhögt. Bild: Anna Hammarbäck

Fortkörning på våra vägar är mer regel än undantag. För vägarbetare innebär de höga hastigheterna en livsfara. Trafikpolisen genomför löpande kontroller i regionen och i sommar är antalet omhändertagna körkort rekordhögt.

Trafikpolisen i region Väst har genomfört hastighetskontroller i och omkring centrala Göteborg det senaste dygnet, bland annat vid Landvettermotet.

– Under försommaren blev en vägarbetare påkörd vid Hovåsmotet, länsväg 158, berättar Martin Petersson, trafikpolis. Efter den här olyckan har vi ökat tillsynen specifikt kring vägarbeten. På 4 dagar har vi omhändertagit 55 körkort på platser där vägarbeten pågår.

Under det senaste dygnet har en trafikgrupp omhändertagit 14 körkort och utfärdat en större mängd ordningsböter för hastighetsförseelser, en grov olovlig körning och andra trafikbrott. Framförallt fortkörningen är ett allt större problem, enligt Martin Petersson.

– Min känsla är att fortkörningen har ökat. Jag tror att det dels handlar om en generell attityd till lagöverträdelser – man tar inte hastighetsbegränsningarna på allvar. En ökad stressnivå överlag i samhället kan bidra.

Trafikpolisen jobbar i målade och civila bilar, med både fasta och rörliga kontroller. Vissa förare som stoppas ifrågasätter lasermätarens utslag.

– Men när vi mäter så är vi extremt noga. Lasermätaren kalibreras och vi använder referenspunkter för att få fram exakta värden. Vi kontrollerar också mätaren flera gånger vid varje mättillfälle, så att den mäter exakt.   

Forskning visar att hastighetsefterlevnaden är den enskilt viktigaste faktorn för att dödstalen i vägtrafikmiljön ska gå ned.

– De förseelser vi ser nu handlar inte om mindre hastighetsöverträdelser, utan om förare som kommer upp i 50-60 km över tillåten hastighet. Vid majoriteten av de kontroller vi har gjort i sommar har vi fått omhänderta förarnas körkort. Rätt hastighet räddar liv. Och hastigheten är också den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får.

De bilister som har fått sitt körkort indraget har möjlighet att få ett specifikt medgivande utfärdat av trafikpolisen på plats, vilket betyder att de får köra bilen i 2 dygn framåt.

– Bedömningen av hur länge körkortet ska vara indraget görs av Transportstyrelsen, vi skickar våra rapporter dit. Normalt brukar spärrtiden hamna på 1-3 månader.