Verktygsstölder i norra Sverige

Flera stölder av verktyg och maskiner från byggarbetsplatser har anmälts i polisregion Nord den senaste tiden.

Totalt rör det sig om 16 stycken anmälda ärenden sedan början av förra veckan, varav 13 stycken i Västernorrland, 2 i Jämtland och 1 i Västerbotten. Det finns även ett liknande ärende anmält i Fagersta i polisregion Mitt.

Gärningspersonerna på olika sätt brutit upp lås eller reglar och tagit sig in i låsta förvaringsutrymmen, så som containrar. Det rör sig om stora värden på det gods som tillgripits, det sammanlagda godsvärdet uppgår till miljonbelopp.

Minska risken för stölder

Polisen vill uppmana företag att öka sin medvetenhet när det gäller stölder av den här typen. Försvåra för tjuven, till exempel genom att:

  • Se över alternativ till förvaring, övervakning, larm, belysning och så vidare.
  • Lämna inte stöldbegärlig utrustning synlig.
  • Stöldskyddsmärk om möjligt utrustning, till exempel med Märk-DNA. Läs mer på sidan Stöldskyddsmärkning med MärkDNA.

Iakttagelser och tips till polisen

  • Var vaksam på obekanta fordon eller personer på eller i närheten byggarbetsplatser – särskilt tider när arbete normalt inte pågår.
  • Fotografera gärna misstänkta personer, fordon eller föremål. Notera om möjligt ett obekant fordons registreringsnummer. Denna typ av information kan bli helt avgörande i ditt tips till polisen.

Du kan lämna tips via tipsformuläret på polisen.se eller via telefonnummer 114 14. Vid pågående brott, ring alltid 112. Läs mer på sidan Tipsa om brott