Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Säsongsarbetare inom skogsbruk och trädgårdsnäring kan nu anses falla in under undantaget för samhällsviktig funktion, och därmed tillåtas resa in i Sverige. Det beslutade regeringen idag. Ändringarna börjar gälla måndag 8 juni 2020.

Ändringarna i Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige innebär att säsongsarbetare som har tillstånd för att jobba inom skogsbruk och trädgårdsnäring nu omfattas av undantaget för samhällsviktig funktion på samma sätt som säsongsarbetare inom jordbruket. Därmed kan de tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan.

En annan ändring i förordningen är att medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten också kommer att undantas från inreseförbudet, på samma sätt som tidigare gällt för svenska medborgare, medborgare i EU/EES, Storbritannien och Schweiz, förutsatt att de är på väg att återvända hem.

Polismyndigheten går igenom övriga undantag och tar fram en rutin för enhetlig och rättssäker tillämpning. På polisen.se finns en faktasida med frågor och svar på svenska och engelska som kommer att uppdateras löpande så att informationen överensstämmer med Polismyndighetens tolkning.

Enskilda bedömningar

Polismyndigheten gör alltid enskilda bedömningar från fall till fall och alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen. Inga intyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten på förhand.