Arbetet mot det grova våldet fortsätter med oförminskad kraft i region Stockholm

Stora beslag av vapen, flera ledande aktörer frihetsberövade och en markant ökning av antalet avhopparärenden. Det är några resultat av det arbete som polisen i region Stockholm bedriver mot det grova våldet i regionen.

Beslagen av illegala vapen har ökat med drygt 40 procent jämfört med 2019, och undersökningar av explosiva ämnen skickade till Nationellt forensiskt centrum, NFC, har ökat med drygt 60 procent jämfört med 2019. I nuläget sitter drygt 360 personer häktade i regionen, vilket är en ökning med 20 procent på några månader. Arbetet har bland annat bedrivits inom ramen för den särskilda händelsen Rimfrost.

– Under våren har vi riktat vårt arbete mot de individer som ligger bakom serier av utpressningar, sprängdåd, skjutningar och annan grov brottslighet. Genom att alla polisanställda i regionen tillsammans har fokuserat mot dessa nätverk har vi nått goda resultat. Genom Rimfrost har vi samordnat vårt arbete på ett bättre sätt både vad gäller underrättelseverksamhet och utredningsarbete. Att vi stör och förstör kriminella verksamheter kan kortsiktigt leda till ett ökat antal skjutningar och uppgörelser. Det leder också till markeringar i form av bilbränder och andra hot. Men vi kommer med full kraft och beslutsamhet fortsätta att ligga på, säger Palle Nilsson, chef för underrättelseenheten och tidigare kommenderingschef för Rimfrost i Stockholm.

Antalet avhopparärenden har ökat och är för närvarande drygt 30 stycken, jämfört med åtta förra året. Flera personer, både äldre och yngre, uttrycker en vilja att slippa det kriminella livet.

– Vi märker att de våldsdrivande personerna börjar få svårare att hitta så kallade springpojkar eftersom vi gripit dessa. Det gör att personer högre upp i hierarkin behöver utföra en del brottsligheten själva och då blir det lättare för oss att komma åt dem. Vi är helt övertygade om att vi är på rätt väg, men det kommer att ta tid för att göra skillnad på riktigt. Det här arbetet sker inte genom några kortsiktiga insatser utan det handlar om ett långsiktigt arbete i nära samverkan med andra myndigheter och övriga samhället, säger Palle Nilsson.