Avtal tecknat för byggnationen av nya polishuset i Umeå

Nu är avtal tecknat mellan fastighetsägaren och den entreprenör som ska bygga det nya polishuset i Umeå.

I juni 2019 tecknades ett 15-årigt hyresavtal med fastighetsägaren Diös gällande ett nytt polishus i Umeå som ska uppföras i kvarteret Stigbygeln på den plats där den tidigare postterminalen i dag ligger.

Nu har Diös tecknat avtal med bygg- och projektutvecklingsföretaget Rekab som väntas svara för såväl projektering som utförande. Beräknad byggstart sker inom kort och inflyttning planeras preliminärt till hösten 2022.

Det nya polishuset uppfyller behoven både för Umeå som huvudort i polisregion Nord och för en växande lokalpolisverksamhet i Umeå med kranskommuner. Huset ska i huvudsak inrymma medarbetare från lokalpolisområde Umeå och även allmänhetens kontaktytor såsom reception, passverksamhet, anmälningar och förhörsrum.

– Det känns bra att nu ta nästa steg på vägen mot en ny polisstation. Vi är trångbodda och därför i behov av större samt mer verksamhetsanpassade lokaler. Det nya polishuset kommer att innebära en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare och en möjlighet för verksamheten att kunna växa som planerat, säger Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå.

Presskontakter

Lokalprojektet
Jonas Åsenstam, projektledare
Telefon: 010-568 17 46

Polismyndighetens lokalförsörjning
Martin Lidström, lokalförsörjningschef, polisregion Nord
Telefon: 010-568 22 97

Lokalpolisområde Umeås verksamhet
Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå
Telefon: 010-568 22 53
(Tillgänglig fram till klockan 12.00 i dag måndag den 1 juni.)