Bevakning från luften över Helsingborg

 • Karata över området Adolfsberg.
  Kameraövervakningsområde Adolfsberg.
 • Karata över områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal.
  Kameraövervakningsområde Dalhem, Drottninghög och Fredriksberg.
 • Karta över området Närlunda
  Kameraövervakningsområde Närlunda.
 • Karta över områdena Planteringen och Miatorp
  Kameraövervakningsområde Planteringen och Miatorp.
 • Karata över områdena Söder och Gåsebäck.
  Kameraövervakningsområde Söder och Gåsebäck.
1/5

Från och med den 9 juni 2020 och fram till och med den 22 februari 2021 kommer polisen i Helsingborg använda sig av utökad bevakning med hjälp av UAS (Unmanned Aerial System), så kallade drönare.

Bevakningen kommer att ske i följande områden i Helsingborg:

 • Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal
 • Adolfsberg
 • Söder och Gåsebäck
 • Högaborg och Eneborg
 • Närlunda
 • Planteringen och Miatorp

Kamerabevakning genom UAS/drönare är ett nödvändigt komplement till polisens övriga verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Kamerabevakningen kommer att bedrivas från klockan 12.00 till 06.00 påföljande dag. Kamerabevakningen ska ske i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i områdena, utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde. Varje flygtillfälle ska loggas av ansvarig UAS-operatör.

Beslutet omfattar inte ljuddetektering eller upptagning av ljud på platsen.
Vi hoppas på allmänhetens förståelse och att åtgärderna utförs för att ytterligare öka säkerheten och tryggheten i Helsingborg.