Borås: Kameror för ökad trygghet

Bild kamerabevakning

Kamerabevakning är nu på plats i stadsdelarna Hulta, Hässleholmen och Norrby i Borås. Bild: Polisen

Polisen har nu 38 kameror i stadsdelarna Hässleholmen, Hulta och Norrby. Syftet är att öka tryggheten och att förebygga och lösa brott i områdena.

Kamerorna är fast monterade på husfasader och ger bilder av god kvalitet dygnet runt. Placeringarna är valda utifrån var boende upplevt otrygghet och där brott och ordningsstörningar tidigare skett.

– Vi är nöjda med att kamerorna nu äntligen är på plats, de är ett effektivt verktyg för polisen, säger Stefan Gustafsson, tf lokalpolisområdeschef i lokalpolisområde Borås.

Viktigt verktyg i utredningsarbetet

Kamerorna har en särskilt viktig roll i utredningsarbetet, bildmaterialet kan exempelvis utgöra bevisning i förundersökningar, vilket i sin tur bidrar till ökad möjlighet att lagföra gärningspersoner samt att avskriva personer från misstanke. Kamerorna är också till nytta för polisens underrättelsearbete när det gäller kartläggning av gärningspersoner.

Fakta: Polisen värnar allmänhetens integritet
Polisen bedriver endast kamerabevakning på sådana platser där det efter noggranna överväganden har bedömts vara ett behövligt och ändamålsenligt hjälpmedel i polisverksamheten.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga personer tillgång till det bildmaterial som också raderas efter en viss tid.

De fast uppsatta kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder.

Där kamerabevakning bedrivs, skyltas även att så sker. Bildmaterialet sparas under 62 dygn.