Brist på arbetskraft kan leda till ökad människohandel

Fler oseriösa företag som erbjuder personal och en ökad risk för människohandel för tvångsarbete och människoexploatering. Det kan bli följden av brist på arbetskraft inom lantbrukssektorn i sommar.

Brist på säsongsarbetande personal inom grönsaksodling, bärplockning och skogsplantering kan leda till fler ärenden gällande människohandel för tvångsarbete och människoexploatering, när oseriösa företag erbjuder rekrytering av personal. Polisen arbetar på olika sätt för att upptäcka människohandel och identifiera personer som utsatts, men det är också viktigt att den som anställer utländsk arbetskraft är uppmärksam. Den som anställer personal via ett rekryteringsföretag har också en skyldighet att säkerställa att minderåriga inte utnyttjas som arbetskraft.

-  Är det otroligt billigt att anställa någon tycker jag att man ska reagera och fråga sig om det är någon som skulle jobba för de lönerna. Man ska också vara noga med att ta referenser på rekryteringsföretaget man anlitar, säger Patrik Andersson vid polisen i region Syd.

Människohandel för tvångsarbete och människoexploatering är en marknad som genererar mycket pengar och ofta utsätts människor som befinner sig i en socialt utsatt situation i sina hemländer. Det är inte ovanligt att de, för att begränsa rörelsefriheten, fråntas sina pass och id-handlingar av företagen och nätverken som ligger bakom.

-  För att förhindra detta kan man vara tydlig mot företaget som man rekryterar ifrån att de som anställs ska få ta med sig sina rese- eller id-handlingar till arbetsplatsen. Det är inte heller fel att ställa frågan till personalen om de betalar procent på sin lön till företaget eller om de får hela lönen själv, säger Patrik Andersson och fortsätter:

-  Misstänker man att något inte står rätt till ska man kontakta polisen.