Coronavirusets påverkan på brottsutvecklingen

Brottsutvecklingen börjar återgå till nivåerna före coronapandemin, visar det totala inflödet av inkomna ärenden. Däremot finns större förändringar i enskilda brottskategorier.

Under mars och april noterades en nedgång i flera brottskategorier och en minskning i antalet ärenden till polisen. Under maj månad 2020 var minskningen på antalet inkomna ärenden totalt 3,8 procent (- 4 303) jämfört med maj 2019.

– Vi kan se att coronapandemin haft effekt på antalet inkomna ärenden under en period på 4-5 veckor i mitten av mars till mitten av april, men nu börjar statistiken visa en återgång till samma nivå som innan coronapandemin, säger Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Corona.

De brottskategorier som står ut är tillgreppsbrott (exklusive i butik), tillgrepp i butik och bedrägeribrott med mera som fortfarande är färre jämfört med föregående år.

– Det är framförallt tillgreppsbrott som står ut. Minskningen kan exempelvis bero på tidigare stängda gränser och att det har varit mindre rörlighet i samhället, säger Per Engström.

Den största procentuella ökningen har i maj skett för narkotikabrott som har ökat med drygt 26 procent.

– Det kan bero på flera saker, dels att narkotika har fortsatt att komma till Sverige även under coronapandemin, men även att polisen har haft mer fokus på narkotika vilket i sin tur också syns i siffrorna, säger Per Engström.

Från och med vecka 16 har det totala inflödet per vecka legat på ungefär samma nivå som under motsvarande veckor 2019.

Brott i parrelation

När det gäller brott i parrelation går det inte att göra någon jämförelse med maj föregående år, bland annat på grund av de förändringar av brottskodningen som skett under 2019.

Brott mot barn

För brott mot barn så minskade antalet inkomna ärenden varje månad under perioden januari–april. Under maj har de dock ökat igen, men är ändå färre än maj månad 2019 (- 381, - 10,1 %). Hittills i år (januari–maj) har antalet inkomna ärenden minskat med 4,9 procent (- 821).

Våldtäkt mot vuxna

Även antalet inkomna ärenden för våldtäkter mot vuxna minskade varje månad under inledningen av 2020 för att öka i maj. Antalet inkomna ärenden i maj var dock 4,7 procent (- 14) lägre än i maj 2019.

Brottskategori

2019

2020

Antal

Procent

Våldsbrott 11241 10470 -771 -6,9%
Övriga brott mot person 7720 8038 318 4,1%
Skadegörelsebrott 19926 22455 2529 12,7%
Tillgreppsbrott (exkl i butik) 32010 27020 -4990 -15,6%
Totalt, brottsområde 1 70897 67983 -2914 -4,1%
Narkotikabrott 5488 6948 1460 26,6%
Trafikbrott 14191 12936 -1255 -8,8%
Totalt, brottsområde 2 19679 19884 205 1,0%
Bedrägeribrott m.m. 12942 11344 -1598 -12,3%
Övriga BrB-brott 3664 3713 49 1,3%
Tillgrepp i butik 3408 3021 -387 -11,4%
Övriga specialstraffrättsliga brott 3241 3583 342 10,6%
Totalt, brottsområde 3 23255 21661 -1594 -6,9%
Totalsumma 113 831 109528 -4303 -3,8%

Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen under mars
Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen under april