Så ska narkotikabekämpningen lyckas

Kontinuitet, uthållighet och samverkan både nationellt och internationellt krävs om arbetet med narkotikabekämpning ska lyckas. Det framförde Polismyndigheten till justitiedepartementet under tisdagen vid en delredovisning av ett regeringsuppdrag.

– Att bekämpa den illegala handeln med narkotika är ingen quick fix. Det krävs en kraftsamling där olika aktörer utifrån egna uppdrag samverkar på ett strukturerat sätt, säger Lena Byström, chef för Utvecklingscentrum Öst inom Noa.

Tillsammans med Sandra Petersson, verksamhetsexpert och Stewe Alm, strategisk analytiker, redogjorde hon under tisdagen för delrapporten av regeringsuppdraget. 

Utgångspunkten är Polismyndighetens femåriga narkotikastrategi med huvudinriktningen renodling, samverkan och kunskap.

Bland de resultat som redovisades fanns bland annat:

  • Fortsatt implementering och revidering av Polismyndighetens handbok för narkotikabekämpning.
  • Lokala fokusgrupper som fortsatt inrättas för riktad bekämpning av den öp­pna narkotikahandeln.
  • Översyn av Polismyndighetens utbildning inom narkotika.

Dessutom lyfte UC Öst fram projekt som narkotikafri skola och ett samverkansprojekt med SKR (Sveriges kommuner och regioner) om LOB och att berusade personer (ofta blandmissbruk) ska föras till vård i stället för till polisens arrest.

Ett arbete har initierats för att identifiera vilka indikatorer som ska användas för att mäta att polisens förmåga att bekämpa narkotika förbättras.

Polismyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 31 oktober 2021.

Polismyndighetens-narkotikabekampning---delredovisning-av-regeringsuppdrag.pdf