Dubbelmordet i Linköping – så kunde den misstänkte gripas

Den 19 okt 2004 mördades två personer på öppen gata i centrala Linköping, ett barn och en kvinna, men ingen gärningsperson kunde hittas eller knytas till morden. Tills nu.

Morden kom att skaka om Linköpingsborna och berörde även övriga delar av landet. På brottsplatsen kunde polisen säkra flera spår och utredarna beställde en profilering av gärningspersonen. Brottsutredare från hela landet medverkade i arbetet, även utredare från FBI fick gå igenom ärendet för att finna nya vägar. Utredningsgruppen vände på varenda sten, men ingen gärningsperson kunde hittas. 

– En mordutredning handlar i mångt och mycket om ett lagarbete där alla bidrar i ärendet. Vid ett flertal tillfällen har vi haft så kallade brainstormingsmöten. Vi kom efter hand fram till fyra teser om varför vi inte kunde finna vår misstänkte, säger Jan Staaf, chef utredningssektionen Polisområde Östergötland.

  1. Att gärningsmannen befinner sig utomlands
  2. Vederbörande finns på en institution.
  3. Den misstänkte lever ett lugnt liv i det tysta och förtränger brotten.
  4. Den misstänkte är avliden.

Den 1 januari 2019 fick polisen lagliga förutsättningar att genomföra utvidgade dna-sökningar, familjesökningar. Man började därmed söka efter gärningspersonen via släktforskningsdatabaser. Samma metod har prövats i USA med goda resultat. Och nästan direkt fick man en träff.

Efter bara några månader kunde den misstänkte gärningsmannen gripas. Efter gripandet testades mannens dna, det stämde till 100 procent med gärningsmannens dna.

– Vi har nu en misstänkt i ärendet och det är viktigt att betona ordet misstänkt. Det är domstol som bedömer om det är rätt person som åklagare och polis presenterar som gärningsman, säger Jan Staaf.

Metoden att söka efter misstänkta i släktforskningsdatabaser ska nu utvärderas av NFC, Nationellt forensiskt center.

– Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare som medverkar och har medverkat i den här utredningen. Ett lyckat polisarbete handlar nästan alltid om gediget lagarbete, säger Jan Staaf.

Kriminaltekniker - polisens arbete

Dödligt våld – polisens arbete