Fängelsedomar i ett av Sveriges största bedrägerimål

Den 31-årige man som åtalats för att ha lurat 96 personer på mångmiljonbelopp har dömts till fängelse i 4 år och 10 månader av Blekinge Tingsrätt. Samtidigt dömdes ytterligare tio personer för att ha hjälpt mannen med penningtvätt.

Mannen åtalades för bland annat 95 fall av grova bedrägerier. Tingsrätten dömde mannen för sammanlagt 88 fall av grovt bedrägeri, fyra fall av olaga hot och narkotikabrott.  Sju åtalspunkter avseende grovt bedrägeri ogillades.

Utredningen har pågått i 2½ år och har resulterat i en förundersökning på mer än 10 000 sidor. Tillgångar på 65 miljoner kronor har säkrats på bankkonton i Sverige och utomlands och i form av fastigheter och bilar. I utredningen har över 10 000 banktransaktioner kartlagts för att detalj kunna följa hur bedrägerierna gått till.

- Jag är särskilt glad att vi kunnat säkra så mycket tillgångar, säger Mikael Centrén som varit handläggare i ärendet tillsammans med Tommy Svensson och Elisabeth Arnesson. Det är väldigt många målsägare som idag sitter med stora skulder och som nu kan få åtminstone delar av sina pengar tillbaka.

Förutom fängelsedomen på fyra år och tio månader och ska mannen också betala skadestånd till 90 målsäganden med sammanlagt 85 656 124 kr.

I målet var även ytterligare tolv personer, varav flera vänner och närstående till mannen, åtalade för i huvudsak penningtvättsbrott alternativt grovt penningtvättsbrott.

  • En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott till fängelse i ett år och sex månader.
  • En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott samt två fall av ringa narkotikabrott till fängelse i ett år och två månader.
  • En person dömdes för grovt penningtvättsbrott till fängelse i ett år.
  • Tre personer dömdes för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.
  • En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.
  • En person dömdes för dopningsbrott och penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.
  • En person dömdes för penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.
  • En person dömdes för näringspenningtvätt, grovt brott, till villkorlig dom och böter.
  • Tingsrätten ogillade åtalet beträffande två personer.