Fasta bevakningskameror i Umeå

Under nästa vecka kommer polisen att sätta upp fasta bevakningskameror på flera platser i Umeå.

Beslutet om fasta bevakningskameror gäller Östra Ersboda, Ålidhems centrum samt centrala Umeå. Kamerorna ska monteras och tas i bruk under nästa vecka.

Syftet med kamerorna är att kunna förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet kan även skapa bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.

– Jag ser kamerorna som ett effektivt hjälpmedel i flera led av vårt uppdrag. De kommer inte på något vis att ersätta polisens närvaro i samhället utan fungera som ett komplement till vårt övriga arbete, säger Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå.

Polisens användning av bevakningskameror styrs av omfattande rättslig reglering för att värna allmänhetens integritet. Kamerorna placeras endast på platser där det bedöms att det konkreta behovet utifrån lägesbilden väger tyngst. Kamerorna placeras och utrustas även så att de till exempel inte filmar in i bostäder eller på balkonger. Utöver detta sker även bland annat skyltning i områden där bevakningskameror finns. Polismyndigheten har möjlighet att följa bilderna från kamerorna i realtid och ta del av inspelat material, men tillgången till bilderna är begränsad till anställda som behöver materialet i sitt uppdrag.

– Vi har gjort en noggrann avvägning av behovet av bevakning jämfört med integritetsintresset. Till alla dem som bor och vistas på de aktuella platserna vill jag framhålla att vi sätter upp kamerorna för deras skull, det vill säga för att öka tryggheten och minska brottsligheten, hälsar Michael Rystedt.

Relaterad sida

Beslut har tidigare även fattats om att montera tillfälliga bevakningskameror i Umeås nordöstra stadsdelar: Tillfälliga bevakningskameror i Umeå

Presskontakt

Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå
Tillgänglig endast för intervjuer per telefon fram till klockan 12.00 torsdag den 18 juni 2020.

Kontaktväg: Söks via Malin Axroth, kommunikatör, telefon 010-568 31 40.