Flera aktiviteter i centrala Stockholm under helgen

Polisen i region Stockholm prövar ansökningar om tillstånd för allmän sammankomst enligt de nya nationella direktiven om en mer restriktiv tillståndsgivning till skydd för folkhälsan. Samtidigt inleds allsvenskan i fotboll med match i Stockholm 14 juni.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här

Sedan den 9 juni tillämpar Polismyndigheten en mer restriktiv hållning vid bedömningen av om en arrangör ska beviljas tillstånd till en demonstration med en striktare tillämpning av regeln om maximalt 50 deltagare. Regeln gäller för att minimera smittspridning av virus covid-19.

Bakgrunden är tidigare händelser där det har visat sig vara utmanande för arrangören av allmänna sammankomster att upprätthålla kravet på maximalt 50 deltagare. Det har i några fall uppstått stora folksamlingar och därmed en ökad risk för smittspridning.

– Vi prövar varje ansökan individuellt i dialog med arrangören som ges möjlighet att beskriva hur sammankomsten kan genomföras på ett säkert sätt med som mest 50 deltagare. Flera allmänna sammankomster med olika syften har den senaste tiden genomförts i Stockholm på ett lugnt och ordnat sätt. Men i några situationer har arrangörer haft svårt att upprätthålla begränsningarna av antalet deltagare, säger Carolina Paasikivi, polismästare i region Stockholm.

Om Polismyndigheten överväger att avslå en ansökan har arrangören möjlighet att komma in med eventuella kompletteringar och synpunkter innan det slutliga beslutet fattas. Polismyndigheten har avslagit en ansökan om allmän sammankomst lördag den 13 juni. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, som meddelat att polisens beslut kvarstår.

Idrott i helgen
Söndag den 14 juni är det premiär för tävlingsmatcher i Allsvenskan i fotboll som kommer att spelas utan publik. Om folk samlas för att se matcherna på annat sätt, till exempel på en krog, är det inte per definition allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, men Folkhälsomyndighetens anvisningar gäller även här.

Polisen i region Stockholm har dialog med krogar på flera håll i länet inför helgens match och kommande matcher.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14d§ kamerabevakningslagen (2018:1200) Runt Kungliga slottet, riksdags- och regeringskvarteren samt delar av Diplomatstaden genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster). Detta gäller 2020-06-13 fram till klockan 22:00. Beslutet kan komma att förlängas.

UAS kommer att nyttjas av polis för att utreda, förebygga och/eller förhindra brott och ordningsstörningar. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.