Första steg mot ny polisstation i Sälen

En växande polisverksamhet och den nya flygplatsen gör att Polismyndigheten behöver en ökad närvaro i Sälen. Nu finns en detaljplan som är godkänd för samråd.

Polisen i Sverige växer på bred front och antalet medarbetare ska bli drygt 38 000 under år 2024. Det rör sig både om poliser och civilanställda. Detta påverkar även polisens verksamhet i norra Dalarna. Lokalpolisområde Mora har fått nationell tilldelning för att permanent öka polisverksamheten i Sälen, bland annat till följd av ny internationell flygplats i Rörbäcksnäs.

– Den här satsningen är väldigt positiv för utvecklingen av polisverksamheten i Dalarna. Fler polisaspiranter och civilanställda anställs för att klara av vårt uppdrag som bland annat innebär utökade arbetsuppgifter på flygplatsen i Sälen. Detta innebär att vi har växt ur våra befintliga lokaler och behöver en ny och större polisstation, säger Rune Lindbom, chef för lokalpolisområde Mora.

– Jag är väldigt glad över att det här projektet nu kan påbörjas. Polisens satsning i vår kommun är en viktig trygghetsaspekt för både kommuninvånare och besökare, säger Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun.

– Det är med stor entusiasm vi startar projektet med en ny polisstation i Sälen. I nära samarbete med polismyndigheten kommer vi att skapa en modern polisstation som uppfyller kraven för polisens Strategi 2024, säger Krister Karlsson, vVD, SBB Norden.

Den nya polisstationen kommer att ligga centralt i Sälen by och ha plats för ett antal polisanställda samt fordon. Det kommer även att finnas en reception där det ska gå att göra diverse ärenden, till exempel hämta ut sitt pass, göra anmälningar etc.

Malung-Sälens kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för projektet som miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun godkänt för samråd. Polismyndigheten har skrivit under ett projekteringsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB via Hemfosa som är en del av bolaget.

Inriktningen är att polisstationen ska vara klar runt årsskiftet 2023-2024.

Kontakt för media:

Rune Lindbom, lokalpolisområdeschef i Mora, 010- 567 2510.