Fortsatt högt tryck mot grova kriminaliteten

Polisregion Syd fortsätter trycket mot den grova kriminaliteten. Den regionala särskilda händelsen Rimfrost löper vidare fram till hösten. Samtidigt sjösätts en plan för det fortsatta arbetet mot den grova och regionsövergripande brottsligheten.

- Rimfrost har gett oss möjlighet att intensifiera vårt arbete mot den grova kriminaliteten. Men det har också gett oss en möjlighet att utveckla våra metoder och vårt arbetssätt. Det kommer vi att dra nytta av när den regionala särskilda händelsen till hösten övergår i linjearbetet, säger Carina Persson, regionpolischef i polisregion Syd.

Parallellt med arbetet i den kriminella miljön har polisen i polisregion Syd under våren lagt en plan för det framtida arbetet, som innebär att polisen i högre utsträckning än tidigare kommer att arbeta tillsammans mot grov kriminalitet och övergripande brottslighet.

- Brottsligheten vet inga gränser. Därför måste vi arbeta tillsammans med hela vår samlade förmåga mot de brottsfenomen som är gemensamma utmaningar. Nya metoder, arbetssätt och struktur skaffar vi oss en starkare operativ förmåga och ger oss bättre förutsättningar att nå en framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring.

Det operativa arbetet kommer att samordnas och koordineras i ett regionalt driftcentra där samtliga av regionens enheter finns representerade för att dela gemensamma lägesbilder och prioritera gemensamma insatser.

- Härigenom kan vi snabbt utifrån goda underrättelsebilder kunna rikta in våra insatser mot de områden och brottsfenomen där det gör störst effekt. Arbetssättet och metodiken kommer att vara till gagn för hela regionen.

Den grova kriminaliteten har förgreningar över hela regionen. Genom att arbeta med den tillsammans skapar vi effekter i alla våra 58 kommuner, säger Carina Persson.