Frågestund med Skärholmens områdespoliser och Slättgårdsskolans ledning

Den 1 juni brann stora delar av Slättgårdsskolan ner. Idag den 5 juni klockan 13:00 håller områdespoliserna i Skärholmen tillsammans med skolans ledning en frågestund på Instagram.

Områdespoliserna i lokalpolisområde Skärholmen kommer att svara på föräldrar och elevers frågor om polisens arbete. Även en representant från Slättgårdsskolans ledning kommer att finnas på plats för att svara på frågor som rör skolan.

– Vi var nyligen på besök i Slättgårdsskolan och träffade skolans ledningsgrupp. Vi diskuterade då hur vi lättast kan nå ut till elever och föräldrar. Då enades vi om att ha en frågestund på lokalpolisområde Skärholmens Instagramkonto, säger områdespolisen Henrik Ruonala.

Idag fredag den 5 juni, klockan 13:00 startar frågestunden där alla som vill har möjlighet att ställa just sin fråga. Länk till lokalpolisområde Skärholmens Instagram.