God samverkan och bra resultat i operation Rimfrost

Polisen har sedan starten av den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost kraftsamlat och tagit såväl vapen, sprängmedel, narkotika och kontanter i beslag i region Nord.

Utöver att polisregion Nord har förstärkt med poliser i både region Syd och region Mitt så har ett intensivt polisarbete pågått i region Nord, med målet att minska antalet vapen och sprängmedel i kriminella miljöer.

Flera fokuspersoner har blivit kontrollerade under denna period vilket har renderat i bland annat närmare 100 husrannsakningar.

- I region Nord har vi bland annat beslagtagit illegala vapen, sprängmedel, narkotika och kontanter, säger Thomas Nilsson, kommenderingschef för den regionala särskilda händelsen för Rimfrost i region Nord.

I region Nord har polisen inlett ett stort antal förundersökningar och 60 personer har frihetsberövats och vi har genomfört ca 100 husransakningar.

- Vi har gått i mål med ett antal ärenden där vi inkapaciterat ett antal kriminella individer och fler ärenden kommer att gå till åtal, säger Thomas Nilsson.

Tillsammans har polisen kraftsamlat mot de kriminella miljöerna och genom den särskilda händelsen Operation Rimfrost förbättrat arbetssätten och fördjupat samverkan på området i hela Sverige.

- Förutom att vi fått bort illegala vapen, sprängmedel och narkotika från våra gator och torg så har vi hittat nya vägar inom polisen för att förbättra våra arbetssätt, vilket gör att vi samverkar mer både inom och utanför polisen men också att vi hittat effektivare arbetsmetoder, säger Thomas Nilsson

Arbetet har genom den särskilda händelsen operation Rimfrost skapat nya förutsättningar för samverkan inom polisen men också utanför polisen med andra myndigheter. För att åstadkomma bestående förändringar i samhället krävs att vi arbetar tillsammans på längre sikt. Rimfrost har bidragit med en bra utgångspunkt för det arbetet.

- Polisen leder det brottsbekämpande arbetet och vi visar resultat när vi kraftsamlar gemensamt mot kriminell verksamhet. Det långsiktiga arbetet fortsätter i linjeorganisationen med förbättrad kunskap och förbättrade metoder, avslutar Thomas Nilsson.

 

Resultat:

40-talet redovisade ärenden till Åklagarmyndigheten

60 personer frihetsberövade

30 personer har suttit anhållna

23 personer har häktats under perioden

 

Ca 100 husrannsakningar har genomförts

 

Beslag:

20 vapen

6 st sprängkapslar

5 kg sprängmedel + explosiv vätska

3 dynamitstavar

1 rörbomb

 

Narkotika

Narkotika till ett gatuvärde om 4.008.500 kr

 

Kontanter

620 806 SEK

10 Euro