Gränslöst arbete mot sexhandeln

Pernilla spanar

Bild: Polisen Lars Hedelin

Polisområdespoliserna i Gästrikland hade i sitt arbete mot människohandel planerat i flera veckors tid att i slutet på maj och början på juni skulle de arbeta mot tiggare och sexhandeln.

Upplägget av insatsen

Underlaget för den planerade insatsen gällande sexhandeln, hämtade man via annonser som fanns på eskortsidor samt uppgifter som underrättelseenheten i region Mitt arbetat fram.

När insatsens inleddes i vecka 23, så konstaterade Pernilla Eriksson och övriga i gruppen Markus, Hans, Sofia, Johan, Ingela, Jonas och Erik, att det fanns inga annonser på eskortsidorna om sexuella tjänster i Gävle. Man inriktade då arbetet på att kontrollera tiggare tillsammans med gränspolisen i region Mitt. 

Samverkan externt

Gruppen kontrollerade tiggare i Gästrikland. Med vid kontrollerna var även Anna Runesson från Västerås stad. Anna arbetar som regionkoordinator mot prostitution och människohandel för region Mitt. Anna fungerar som ett stöd till polisen och är anställd av Västerås stad och är även knuten till Jämställdhetsmyndigheten. 

Kontrollen av tiggarna går ut på två saker:

- är de under 18 år

- är de utsatta för människohandel och önskar hjälp.

Ingen av tiggarna var under 18 år och ingen önskade hjälp av Anna.
De uppgav att de tiggde pengar p.g.a. fattigdom och arbetslöshet i sitt hemland. 

Gränslöst arbete i region Mitt

Polisområdespoliserna i Gästrikland tillsammans med sin chef lokalpolisområdeschefen Lars Jansson kontaktade Uppsala och hörde om de kunde arbeta mot sexhandeln i Uppsala. 

Gruppen åkte ned på fredagen den 5 juni och letade upp några eskortsidor på internet och fick snabbt kontakt med kvinnor som erbjöd sexköp på kontaktsidan. Försäljningen av sex skedde på hotell och i hyrda lägenheter. 

Rapporterade män

Under ca fem timmar hade man rapporterat fyra män för att de hade köpt sex av kvinnor. Alla männen erkände att de hade köpt sex. Männen förhördes mycket ingående för att knyta dem till brotten och kvinnorna som sålde sex hördes ingående vad de hade sålt för typ av sexuell handling. 

- Under vårt samtal med en av kvinnorna ringde det oavbrutet på hennes telefon. Vi hade säkert kunnat rapportera ytterligare 10-tal personer, men tiden räckte inte till, säger områdespolisen Pernilla Eriksson. 

Kvinnorna som sålde sex samarbetade till 100 % med polisen och bekräftade att männen hade köpt sex av dem. Kvinnorna är ofta samarbetsvilliga, svensk polis har ett högt anseende bland dem. De ser polisen som att de försöker hjälpa dem för att komma bort från människohandeln, för det är människohandel, men det vågar de aldrig berätta. 

Kvinnorna som sålde sex

Kvinnorna uppger att de är fattiga och arbetslösa i sitt hemland och måste underhålla sina familjer i sitt hemland och därför ser sig tvingade att sälja sina kroppar.
Samtliga kvinnor som kontrollerades kom från Rumänien.

Stöd och hjälp 

Anna Runesson talade med alla kvinnorna och erbjöd dem hjälp via Talita en organisation som hjälper kvinnor ur prostitution.

- Ingen av kvinnorna önskad hjälp. Det händer ibland att kvinnor önskar hjälp och då finns det ett omfattande stöd att sätta in via Talita. Talita betyder liten flicka och kommer från Bibeln, berättar Anna.

Männen erbjöds också hjälp av Anna. Ingen av männen önskade någon hjälp eller stöd.

Regionkoordinator och Talita

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. Regionkoordinatorn fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel alla ändamål.

Regionkoordinatorer

Talita