Illegala vapen återanvänds ofta

De senaste fem åren har det vid cirka 40 procent av skjutningarna i regionen genomförts med ett vapen som också förekommit vid en annan skjutning. En ny rapport visar betydelsen av att beslagta dessa illegala vapen.

Brottslighet där illegala skjutvapen används är vanligt förekommande i region Stockholm. Till betydande del kan denna brottslighet kopplas till kriminella nätverk verksamma inom organiserad narkotika- och våldsbrottslighet. I en ny rapport från polisens underrättelseenhet i Stockholm tydliggör hur angeläget det är att identifiera och eftersöka de skjutvapen som används vid skjutningarna.

Viktigt fortsätta beslagta illegala vapen

De vapen som ingår i undersökningen har till övervägande del endast använts inom Stockholmsregionen. Det är alltså ovanligt att vapen som används vid skjutningar återanvänds i övriga landet. I hög utsträckning återanvänds vapnen inom samma kriminella nätverk. Rapporten visar även varifrån vapnen kommer, vilken typ av vapen det handlar om och hur ofta de återanvänds. Ursprunget och åldern på många av de vapen som används vid skjutningarna tyder också på att många av vapnen i de kriminella nätverkens arsenal är insmugglade redan tidigare decennier.

Resultaten av underlaget och analysen talar tydligt för att det är viktigt för myndigheten att fortsätta öka beslagen av illegala vapen för att få ned frekvensen av skjutningar i regionen.