"Nu ökar vi våra insatser mot brott i nära relationer"

Idag lanseras en informationskampanj om brott i nära relation. Syftet är att få fler att komma till polisen om man är utsatt för, eller misstänker att någon annan är utsatt för brott i nära relation.

Informationssatsningen är en del i polisens prioritering för särskilt utsatta brottsoffer. Kampanjen ska, förutom att få fler att anmäla, tydliggöra att våld, hot och kränkningar i en nära relation är allvarliga brott.

 Vi vill att fler kontaktar polisen om man är utsatt för eller misstänker att någon, vuxen eller barn, utsätts för våld i nära relation. Det här är allvarliga och grova brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Här ska vi nå ut med information om hur en anmälan går till, vad som händer sen och vilket stöd och skydd man kan få. Nu ökar vi våra insatser mot brott i parrelationer, våldtäkter och våld mot barn, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Informationssatsningen löper under sommaren och når ut både via annonsering och i polisens egna kanaler.

Kom till oss, Brott i nära relation

Brott mot kvinnor och barn ska ha hög prioritet