Kraftig minskning av öppna droghandeln i Rinkeby centrum

I en ny rapport från Lunds universitet beskrivs hur polisens högre närvaro och ledning av samarbetet med andra aktörer rensade bort den öppna droghandeln och ökade tryggheten i Rinkeby centrum.

- Vi har slagit ut den öppna droghandeln i Rinkeby centrum, säger tillförordnade polisområdeschefen Therese Rosengren.

Hot från ungdomsgäng, allmänt stök och öppen droghandel i Rinkebys tunnelbanestation och centrum fick polisen att 2018 samla en mängd samhällsaktörer för att kraftsamla mot otryggheten.

Arbetet gav resultat. I rapporten av forskaren Anna Sonander och Heraclitos Muhire på Lunds universitet anges som särskilt viktigt polisens och därefter ordningsvakternas högre närvaro.

- Polisens högre närvaro och ledning var mycket viktigt. Det var även betydelsefullt att man fick in flera perspektiv från många aktörer som MTR, SL, ordningsvakter och Framtid Stockholm Järva. Den gemensamma lägesbilden tydliggjorde vem som hade ansvaret för de olika specifika problemen, säger forskaren Anna Sonander från Lunds universitet.

Tillförordnande polisområdeschefen Therese Rosengren håller med.

- Vi gick in i tunnelbanan och centrum med ökade resurser. Vi kan nu säga att vi har slagit ut den öppna droghandeln i Rinkeby centrum och tunnelbanan. Narkotikabrotten i Rinkeby centrum och tunnelbanestationen har minskat drastiskt sedan 2018, säger Therese Rosengren och fortsätter:

- Kamerorna och övriga aktörer har varit mycket betydelsefulla. När tryggheten succesivt kom tillbaka kunde vi sakta kliva tillbaka och introducera ordningsvakterna. I och med att vi har ökat säkerheten i området kan även andra goda krafter i civilsamhället ta större plats och öka tryggheten i centrum, säger Therese Rosengren.

Anna Sonander och Heraclitos Muhire har ställt frågor till de anställda i området som bekräftar bilden.

- Personalen vid tunnelbannan upplever att narkotikaförsäljningen i princip har försvunnit från tunnelbanestationen, ”hänget” bland ungdomarna har upphört och arbetet känns tryggare tack vare samverkansprojektet. Det är en helt annan arbetsplats än tidigare enligt de enkätsvar vi fått bland de som arbetar i tunnelbanan, säger Anna Sonander.

Framöver gäller det att fortsätta samverka, behålla kontrollen i t-banan och även fokusera på bakomliggande orsaker.