Polisen arbetar långsiktigt mot ungdomskriminalitet i Huddinge

Polisen i Huddinge såg en ökad otrygghet i Flemingsberg och en glorifierad syn på kriminalitet. Efter att polisen inlett ett långsiktigt arbete med en riktad insats märks goda resultat.

Ett av målen med insatsen och det långsiktiga arbetet är att skapa en medvetenhet hos yngre och deras vårdnadshavare om hur enkelt ungdomar kan hamna i en kriminell livsstil. Många yngre personer lockas in i en livsstil som sedan kan vara svår att lämna.

– Ungdomar bjuds på bland annat lunch och dricka av de äldre och rätt vad det är så är de skuldsatta och tvingas till att sälja narkotika. Vi misstänker att individer så unga som 12 år tvingats till att sälja narkotika, säger Jens Östberg, polisinsatschef på lokalpolisområde Huddinge.

Den riktade insatsen har gett anmälningar för bland annat narkotikabrott, brott mot vapenlagen, häleri, grov olovlig körning, drograttfylleri, olaga hot, övergrepp i rättssak och hot mot tjänsteman. Ett flertal beslag har gjorts av framförallt narkotika men även flera motorcrosscyklar.

Ett annat mål med arbetet är att skapa trygghet för allmänheten och näringsidkare i området. Ett arbete som ger ett stärkt lokalsamhälle med ökad anmälningsbenägenheten. Polisen arbetar för att installera tillfälliga övervakningskameror i området, för ökad trygghet.

Polisen har märkt av ett ökat förtroende och en bättre kontakt med allmänheten och näringsidkare. Arbetet sker i samverkan med Huddinge kommun, fältassistenter, fastighetsförvaltare, vägbrottsgruppen med flera.

– Polisen kan göra väldigt mycket men långt ifrån allt, vi behöver samverka med flera delar av samhället. Det gäller inte minst med föräldrar, skolpersonal och butiksinnehavare. Vi inom polisen är här för att stanna och fortsätter med en hög polisär närvaro, säger Jens Östberg.

Medborgarlöften | Ett led i att öka tryggheten

Insatsen och det långsiktiga arbetet är också en del av Huddinges medborgarlöften. De är utformade av lokalpolisen i Huddinge, Huddinge kommun och Södertörns brandförsvarsförbund. Medborgarlöftenas innehåll har tagits fram utifrån medborgardialoger, trygghetsundersökningar och statistik.

Läs mer om Huddinges medborgarlöften.