Medborgardialog i Eskilstuna och Strängnäs

Var med och påverka polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Strängnäs och Eskilstuna kommun, genom att svara på frågor i en digital medborgardialog.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har vi inte kunnat genomföra medborgardialoger på vanligt sätt – genom att träffa ett stort antal invånare runt om i kommunen.  

Vi har därför tagit fram digitala enkäter med frågor om trygghet, som vi önskar att alla som bor och verkar i kommunen fyller i.

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för oss. Svaren ligger som en grund till en fördjupad lägesbild och skapar förutsättningar för prioriteringar och inriktningar i polisens brottförebyggande arbete.

Var med och påverka polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att svara på frågorna. Enkäterna kommer vara öppna till sista augusti 2020.

Kontaktpersoner 

Thomas Bergqvist kommunpolis Eskilstuna
Peter Sigurd kommunpolis Strängnäs